You are here

Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati planeeringu lahenduse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Sellest lähtuvalt korraldab Jõhvi Vallavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 lõikele 1 detailplaneeringu avaliku arutelu 8.detsembril 2011 algusega kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 314, Keskväljak 4, Jõhvi).