You are here

Jaama tänava rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine

Jõhvi  Vallavalitsus registrikood 75033483 soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on Jõhvi linnas Jaama tänava rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine.

Hanke kuulutuse avaldamise kuupäev:
4.2.10
Hanke nimetus: Jõhvi linnas Jaama tänava rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine
Hanke lühiiseloomustus: Vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimisnõuetele Jaama tänava rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine. Rekonstrueeritava tänava pikkus ~1348 m.
Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid: Maksumus
Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev: 4.2.10
Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev: 12.2.10 kell 13.00
Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed: Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed,info, kuhu hankija peab hanke- dokumendid saatma (e-post, aadress, faks).
Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada ja kes väljastab hankedokumendid: Jüri Nael tel.: 51 64 096, e-post: jyri.nael@johvi.ee
Pakkumuste esitamise kuupäev: 15.02.2010 kuni kella 11.00-ni.