You are here

Jõhvi Vallas tegutsevate spordiklubide tegevustoetuste ja spordiürituste toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 10.oktoober 2011.

Spordiklubidele toetuste jagamise uus kord võeti vastu Jõhvi Vallavolikogu 18. augusti 2011 määrusega.
http://www.johvi.ee/?q=node/75

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2011. Taotluste vormid leiate eelpool nimetatud aadressilt.
Samas ootame ka tippsportlase ühekordse premeerimise kandidaatide taotlusi (lisa4-Tippsportlase premeerimise taotlus)

Tuletame meelde, et samas peab esitama 2011 aasta tegevuse aruanded kõikide toetuste kohta, mis on saadud valla eelarvest.
lisa6-Tegevustoetuse kasutamise aruanne

Taotlus ja sellega kaasnevad lisad peab esitama paberkandjal Jõhvi Vallavalitsusele ja/või e-mailiga: johvi@johvi.ee

Spordispetsialisti vastuvõtu ajad (soovitav varasem kokkulepe)

spordispetsialist E 14.00-16.30
K 9.00-12.00
305 3363753 53092640

 

Undefined