You are here

Jõhvi valla Sompa küla Uue-Kevade maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu kehtestas 16.09.2010 otsusega nr 64 Jõhvi valla Sompa küla Uue-Kevade maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu (koostanud Tartu Arhitektuuribüroo OÜ Minnoli, töö nr AB 33/07). Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee