You are here

Kohanimede määramise eelnõu avalikustamine (ühissõidukipeatused)

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanimede määramine ühissõidukipeatustele”, millega määratakse Jõhvi vallas asuvate ühissõidukipeatuste kohanimed ühtse nimekirjana.

Siseministeerium koostöös kohanimenõukoguga on tellinud ekspertöö, mille raames analüüsisid eksperdid ühissõidukipeatuste nimede sobivust kohanimeseaduse, eesti keele reeglite ja konkreetse kohaga. Eksperdid tegid parandusettepanekuid ja andsid soovitusi ühissõidukipeatuste nimede parandamiseks.
Vastavalt tehtud ettepanekutele muutuvad Jõhvi vallas kolme ühissõidukipeatuse nimed. Kose külas asuva peatuse „Kose I” uueks nimeks määratakse „Kose” ja „Kose II” uueks nimeks määratakse „Aia tee”. Puru külas asuva peatuse „Ilmajaam” uueks nimeks määratakse „Ilmajaama”.

Ettepanekud ja vastuväited nimede muutmise kohta esitada Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või elektroonselt aadressil johvi@johvi.ee hiljemalt 13. detsembriks 2015.