You are here

Uue lasteaia pedagoogilise personali konkurss

Jõhvi Vallavalitsus viib läbi Jõhvi uue lasteaia pedagoogilise personali ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:
juhataja asetäitja õppe-kasvatuse alal 0,75 ametikohta;
lasteaiaõpetaja (sh 8 õpetajat eesti õppekeelega rühma ja 4 vene õppekeelega rühma) 12 ametikohta
muusikaõpetaja 0,75 ametikohta;
liikumisõpetaja 0,75 ametikohta;
logopeed 1 ametikoht;
eesti keele õpetaja 0,25 ametikohta.

Kandideerijatele esitatavad nõuded:
-vastama haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” kehtestatud nõuetele;
-olema koostöövõimeline.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
- kirjalik avaldus;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 12. aprilliks 2010 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Keskväljak 4, 41595 Jõhvi, märgusõna „Uus lasteaed“.
Lisainformatsioon e-posti teel: lea.miller@johvi.ee, tel. 336 6379.
Lasteaed (aadressil Puru tee 15) valmib oktoobris 2010, pedagoogide eeldatav tööle asumise aeg on 15. september 2010.