You are here

Teade meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” projektiettepanekute esitamise kohta Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonnas

Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna moodustavad Jõhvi vald, Kohtla vald, Kohtla-Järve linn, Kohtla-Nõmme vald, Toila vald.

Vastavalt siseministri 3.03.2015 määrusele „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” (siseministri 03.03.2015 määrus nr 7) ja riigihalduse ministri 19.05.2015 käskkirjale nr 1-3/113 „Linnapiirkondade tegevuskava koostamise protseduurid“ kogub Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna projektiettepanekuid Jõhvi Vallavalitsus.

Meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames toetatavate tegevuste eesmärgid on:
1) suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu;
2) taaselavdada olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades.

Projektiettepaneku esitamisel eeldatakse selle vastavust „Jõhvi  - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiale

Projektiettepanekuid on võimalik esitada lisaks Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna kohalikele omavalitsustele ka sihtasutustel ja mittetulundusühendustel ning ettevõtetel.
 
Projektiettepanekute alusel koostatakse linnapiirkonna omavalitsuste koostöös „Jõhvi  - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava“, millesse lülitatud projektidel tekib edaspidi õigus esitada toetuse taotlus.

Vormikohaste ettepanekute esitamise tähtaeg on hiljemalt 03. juuliks 2015. a kell 16:30 elektrooniliselt e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Projektiettepaneku blankett (DOCX)(ODT)(PDF)
 
Lisainformatsioon:
Rein Luuse
arendusnõunik
rein.luuse[at]johvi.ee
tel. 508 3226, 366 3745


PDF formaadis failide avamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mida on võimalik alla laadida aadressilt http://www.libreoffice.ee/,
samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/

Undefined