You are here

Jõhvi valla Gümnaasiumi (alates 1. juulist 2015 Jõhvi Gümnaasium) õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord