You are here

Õpilasmalev 2015

ALUTAGUSE ÕPILASMALEV 2015 JÕHVI RÜHM INFOLEHT

Malevasse kandideerimine
Kandideerimiseks vajalikke dokumente saab esitada 27.04 - 11.05.2015 e-posti aadressil stepan.bondar@gmail.com või lahtioleku aegadel Jõhvi vallavalitsuse administraatorile.

Ootame Sind, kui:
- oled 13-17 aastane;
- elad ja/või õpid Jõhvi vallas;
- esitad õigeaegselt allkirjastatult vormikohase taotluse ja lapsevanema nõusoleku ning CV ehk elulookirjelduse;
- läbid edukalt nii vestlus- kui ka meeskonnatöövooru;
- oled töökas, sõbralik ja oskad arvestada kaaslastega.
Avalduse ja lapsevanema nõusoleku vorm on saadaval Jõhvi vallavalitsuse koduleheküljel või Jõhvi vallavalitsusest.

Maleva toimumisaeg: 29.06-10.07.15 (10 tööpäeva, esmaspäevast reedeni)
Tööaeg: 4 tundi päevas
Toitlustamine: peale tööaega tasuta lõunasöök, mida ei arvestata maha töötasust.
Peale lõunasööki toimuvad kultuurilised ja/või sportlikud üritused, mis on malevlastele tasuta ning kohustuslikud.
Tehtavad tööd: heakorratööd Jõhvi valla piires.
Malevlase töötasu: brutotasu 2.34 eurot tund, töötundide üle peavad arvestust malevakasvatajad, töötasu kantakse pangaarvele.
Malevlased ööbivad kodus.
Ohutuse tagamine:  rühmal on olemas esmaabivahendid, töökindad. Lapsevanemal tuleb
arvestada noore tööle lubamisel puukentsefaliidi ohuga. Lapsevanem tagab oma lapsele ilmastikust tulenevalt sobilikud tööriided, sh peakatte ning kinnised jalanõud.
Malev toimub koostöös Illuka, Iisaku, Mäetaguse, Vaivara, Toila, Sonda, Avinurme ja Sillamäe
malevarühmadega. Tööd tehakse eraldi, koos toimuvad mitmed vaba aja üritused.

Kõik kandidaadid läbivad töövestluse ja meeskonnatöövooru, mille käigus tuleb kandidaatidel gruppidena lahendada erinevaid ülesandeid.
Malevlaste lõplik nimekiri selgub hiljemalt 25.05.2015.

Lisainfo:
Stepan Bondarenko
E-post: stepan.bondar@gmail.com
Tel: 53 365 290

PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara,mille saab alla laadida aadressilt http://www.libreoffice.ee/, samuti võib kasutada Google Docs'i http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/

Lisainfo:
http://www.libreoffice.ee/meist/
http://et.libreoffice.org/esileht/
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_suite

Undefined