Sa oled siin

Jõhvi linna Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse §-le 18 Jõhvi linna Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 05.06.2013– 03.07.2013 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida DP-139). Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Välja tn 12 krundi jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Rahu, Välja, Kivi ja Jaama tänavate vahelises elamurajoonis. Planeeritav ala hõlmab Välja tn 12 krunti (25301:002:0099) ja läheduses asuvat Välja tänava maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 3320 m². Kavandatava detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - korterelamumaa muudetakse Välja tn 12 krundi osas pereelamumaaks. Jõhvi linna Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade