Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste teade

Avalikustatavad failid

27. veebruarist – 26. märtsini 2013 toimunud Jõhvi valla üldplaneeringu avalikul väljapanekul, avaliku väljapaneku järgselt ning 10. aprillil 2013 toimunud avalikul arutelul laekus kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid üldplaneeringu lahenduse kohta kokku kuuelt isikult. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena ühtegi vaidlust ülesse ei jäänud. Esitatud ettepanekute ja vastuväidete tulemusena korrigeeriti planeeringulahendust, kuid üldplaneeringu põhilahendust ei muudetud.
Esitatud ettepanekute ja vastuväidetega, Jõhvi valla seisukohtade ja vastustega ning avaliku arutelu protokolliga saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris või www.johvi.ee/esileht/ehitus ja planeerimine/koostamisel olev valla üldplaneering.