Sa oled siin

Jõhvi linna, Veski tn 7 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 21.02.2013 otsusega nr 234 kehtestati Jõhvi linna, Veski tn 7 krundi ja lähiala detailplaneering (koostanud Tatjana Prokofjeva, töö nr DP-J 01/0712). Planeeringulahenduse kohaselt krundijaotust planeeringualal ette nähtud ei ole. Maa-alale on kavandatud üks krunt olemasoleva Veski tn 7 kinnistu näol. Krundi pindala jääb endiselt 1818 m². Planeeritav maakasutuse sihtotstarve on 100% pereelamumaa (EP), katastri sihtotstarve 100% elamumaa (001, E). Krundile määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Krundile lubatud hoonete suurim ehitusalune pindala on kuni 455 m², krundi täisehitusprotsent on 25%. Hoonete lubatud kõrguseks on kuni 12 m ja korruselisus kuni 2. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut – korterelamumaa muudetakse pereelamumaaks. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.