Sa oled siin

Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 6. märtsil 2013 kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Välja tn 12 krundi jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Rahu, Välja, Kivi ja Jaama tänavate vahelises elamurajoonis. Planeeritav ala hõlmab Välja tn 12 krunti (25301:002:0099) ja läheduses asuvat Välja tänava maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 3320 m². Kavandatava detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - korterelamumaa muudetakse Välja tn 12 krundi osas pereelamumaaks. Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris.