Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu uue avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 27. veebruarist - 26. märtsini 2013. Üldplaneeringu avalik arutelu toimub 10. aprillil 2013 algusega kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 314, Keskväljak 4, Jõhvi).
Jõhvi valla üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile (sh ka Jõhvi linn). Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Jõhvi vallas, täpsustatakse maakonna teemaplaneeringut, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud ning nõuded ehitistele, määratletakse miljööväärtuslikud alad ja nende ehitustingimused. Avaliku väljapaneku ajal saab planeeringumaterjalidega tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööpäeviti kella 8.00-16.30 (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi), Tammiku aleviku raamatukogus tööajal (Tamme 17, Tammiku alevik, Jõhvi vald) ning Jõhvi Vallavalitsuse veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris. Avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressil: Keskväljak 4, Jõhvi 41595 või elektronpostiga: johvi@johvi.ee.