Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu avalikustamise tulemuste teade

Avalikustatavad failid

7. detsembrist 2012 - 4. jaanuarini 2013 toimunud Jõhvi valla üldplaneeringu avalikul väljapanekul ning 4. veebruaril 2013 toimunud avalikul arutelul laekus kokku 10 kirjalikku ettepanekut, vastuväidet ja märkust üldplaneeringu lahenduse kohta. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena ühtegi vaidlust ülesse ei jäänud, kuid planeeringulahendust otsustati muuta ning korraldada uus avalik väljapanek. Esitatud ettepanekute, vastuväidetega, märkustega, Jõhvi valla seisukohtade ja vastustega ning avaliku arutelu protokolliga saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris või www.johvi.ee/esileht/ehitus ja planeerimine/koostamisel olev valla üldplaneering.