Sa oled siin

Edise küla Nurme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Edise küla Nurme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 6. veebruaril 2013 kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Nurme maaüksuse jagamine elamukruntideks ning tekkivatele pereelamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja kuni ühe abihoone ehitamiseks. Planeeritav ala hõlmab Nurme kinnistut (katastritunnus 25201:005:0380) ja läheduses asuvat Edise tee maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 3,4 ha. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut - maatulundusmaa muudetakse elamumaaks. Koostamisel oleva Jõhvi valla üldplaneeringus on antud maa-ala kavandatud pereelamualaks.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris.