Sa oled siin

Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere 23/2 ja Jaama tn 23a kinnistute ja nende lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere 23/2 ja Jaama tn 23a kinnistute ja nende lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 3. jaanuaril 2013 kell 10.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt määratakse Rakvere tn 19 ja Rakvere 21 kruntidele täiendav ehitusõigus olemasoleva ärihoone juurdeehituseks ning lahendatakse maa-alal kruntimine ja liikluskorraldus. Planeering teeb ettepaneku muuta Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas, praegune elamumaa muudetakse osaliselt ärimaaks. Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha. Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringuteregistris alates 27. detsembrist 2012.