Sa oled siin

Jõhvi linna Veski tn 7 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse §-le 18 Jõhvi linna Veski tn 7 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 03.01.2013– 31.01.2013 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris. Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Planeeritav ala hõlmab hoonestamata Veski tn 7 krunti (katastritunnus 25301:005:0470) ja läheduses asuvat Aasa tänava maa-ala. Detailplaneeringuga määratakse Veski tn 7 krundile ehitusõigus pereelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus ca 2250 m². Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakaustuse osas - korterelamumaa muudetakse pereelamumaaks.