Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avalik arutelu teade

Jõhvi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 7. detsembrist 2012 - 4. jaanuarini 2013. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Jõhvi vallas, täpsustatakse maakonna teemaplaneeringut, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehituslikud tingimused.

Avaliku väljapaneku ajal saab planeeringumaterjalidega tutvuda:

  • Jõhvi Vallavalitsuses tööpäeviti kella 8.00-16.30 (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi).
  • Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi).
  • Tammiku aleviku raamatukogus tööajal (Tammiku 1a, Tammiku alevik, Jõhvi vald).
  • Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressil: Keskväljak 4, Jõhvi 41595 või elektronpostiga: johvi@johvi.ee.

Üldplaneeringu avalik arutelu toimub 4 veebruaril 2013 algusega kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 314, Keskväljak 4, Jõhvi).