Sa oled siin

Jõhvi linna Veski tn 7 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi linna Veski tn 7 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 30. juulil 2012 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Planeeringualal asuv Veski tn 7 krunt on hoonestamata ning piirneb põhjast Aasa tänavaga ja idast Veski tänavaga. Planeeritav ala hõlmab Veski tn 7 krunti (katastritunnus 25301:005:0470) ja läheduses asuvat Aasa tänava maa-ala. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veski tn 7 krundile ehitusõiguse määramine pereelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus ca 2250 m². Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut - korterelamumaa soovitakse muuta pereelamumaaks, planeering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“. Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris.