Sa oled siin

Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” avalik väljapanek

Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.06.-16.07.2012 Ida-Viru Maavalitsuse fuajees ja kõikides kohalikes omavalitsustes tööpäeviti tööaja jooksul. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” avaliku väljapaneku perioodil kirjalikult laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 9. augustil 2012.aastal maavalitsuse saalis algusega kl 14.00. Teemaplaneeringu eesmärgiks on strateegiliselt läbimõeldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestava tehniliste infrastruktuuride süsteemi kavandamine kuni aastani 2030. Tehnilise infrastruktuuri all mõistame majanduslikuks arenguks ja ühiskonna heaoluks vajalikke tehnilisi süsteeme – maanteid, raudteid, side-, veevärgi-, kaugkütte-, elektri- ning gaasivarustuse- jmt tehnovõrke ning teatud tehnorajatisi (nt sadamaid, prügilaid jt). Materjalidega on võimalik tutvuda ka Ida-Viru Maavalitsuse koduleheküljel http://www.ida-viru.maavalitsus.ee/Arendamine ja planeerimine/teemaplaneeringud
Teemaplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Ida-Viru Maavalitsus (keskväljak 1, Jõhvi 41594), kontaktisik Tiit Toos e-post tiit.toos@ivmv.ee, tel 332 1263.