Sa oled siin

Jõhvi linna Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 30.04.2012 korraldusega nr 2572 Jõhvi linna Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide ning lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneering koostati lihtsustatud korras. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Malmi ja Metalli tänavate piirkonnas asuvas endise aiandusühistu Jõhvi Metallist territooriumil. Planeeritav ala hõlmab Metalli tn 2 kinnistut (katastritunnus 25301:015:0018), Metalli tn 4 kinnistut (25301:015:0017) ja nende lähiala. Planeeritava ala suurus ca 1280 m². Detailplaneeringuga ühendatakse nähakse ette Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide liitmine, mille tulemusel moodustatakse üks 1114 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt. Planeeringuga määratakse krundile ehitusõigus suvila ja kahe aiamaja püstitamiseks.
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga. Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris.