Sa oled siin

Jõhvi linnas asuva Malmi tn 2, Malmi tn 2b, Malmi tn 2e kruntide detailplaneeringu avalik väljapanek

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse §-le 18 Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuva Malmi tn 2, Malmi tn 2b, Malmi tn 2e kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku 13.07– 27.07.2011.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Tallinn-Narva raudtee vahetus läheduses ning piirneb  loodest Malmi tänavaga. Planeeritav ala hõlmab Malmi tn 2b, Malmi tn 2, Malmi tn 2e kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Malmi tn 2 kinnistult 2091 m² pinnaga maa-ala eraldamine ning liitmine Malmi tn 2b kinnistuga. Moodustatava krundi Pos 1 aadressi ettepanek on Malmi tn 2b, krundi pindala 3330 m², sihtotstarve 100 % tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutuse maa, katastri sihtotstarve ärimaa. Krundile määratakse ehitusõigus kiirabi liini ja varuautode garaažide ehitamiseks. Kokku on krundile lubatud ehitada kuni 3 hoonet, ehitusaluse pindalaga kuni 1040 m², hoonete lubatud kõrgus on kuni 9 m.
Moodustatava krundi Pos 2 aadressi ettepanek on Malmi tn 2, pindala 9314 m², sihtotstarve 100% mootorsõidukite remondi- ja hooldusmaa, katastrisihtotstarve ärimaa. Krundile on lubatud ehitada kuni 5 hoonet, ehitusaluse pindalaga kuni 2800 m², hoonete lubatud kõrgus on kuni 9 m.
Malmi tn 2e kinnistu piire ja sihtotstarvet ei muudeta. Krundi pindala 28 m², sihtotstarve 100 % elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste maa, katastri sihtotstarve tootmismaa. Krunt on olemasoleva alajaama teenindamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Jõhvi linna üldplaneeringuga.