Sa oled siin

Jõhvi vallavalitsus viib läbi kirjaliku enampakkumise hoonestatud maaüksuse Jõhvi vald, Edise küla, Hundi maaüksuse võõrandamiseks

Jõhvi vallavalitsus viib läbi kirjaliku enampakkumise hoonestatud maaüksuse Jõhvi vald, Edise küla, Hundi maaüksuse (katastritunnus 25201:002:0218, registriosa 4830708, pindala 2 529 m², ehitise alune maa 530 m²) võõrandamiseks järgmistel tingimustel:
1.1  alghind 11 000 (üksteist tuhat) eurot (172 112,6 krooni);
1.2  tagatisraha suurus 110 eurot;
1.3  enampakkumise osavõtutasu 30 eurot;
1.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.
Pakkumised kinnises ümbrikus tuleb esitada Jõhvi Vallavalitsusse aadressil: Jõhvi linn, Keskväljak 4 (postiindeks 41595) hiljemalt 15. juuni 2011 kella 11:00ks.
Pakkumises tuleb märkida:
1) pakkuja nimi ja postiaadress, füüsilisel isikul isikuttõendava dokumendi koopia, juriidilisel isikul ära näidata äriregistri kood;
2) avaldus enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnadega kirjutatud pakutud hind;
5) pakkumise esitaja allkiri,
6)  juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

Pakkumised avatakse Jõhvi Vallavalitsuses 15. juunil 2011 algusega kell 11:15.
Varaga saab tutvuda 1. juunil 2011 kell 11.00 kohapeal, info telefonil 506 5870 (abivallavanem Priit-Aulis Kesler).

Undefined