Sa oled siin

Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine ja ühendusvõimaluste parendamine

Projekt „Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine ja ühendusvõimaluste parendamine“ (SFOS nr 2014-2020.10.02.001.01.15-0042)

 
Projekti lühikirjeldus:
Projekti raames soovitakse oluliselt parendada juurdepääsetavust Jõhvi raudteepeatuseni ning luua selle juurde parkimisvõimalused erinevat liiki transpordivahenditele. Projekti käigus
viiakse läbi ca 600 m ulatuses Kooli tänava ja osaliselt Uue tänava ning Tartu maantee rekonstrueerimine (sh ringristmiku loomine Kooli ja Uus tn ühendamiseks) koos kergliiklusteede (ca 1235 m) ja Kooli tn 21 parkla (planeeritud 33 kohta) rajamisega. Välja ehitatakse 2 bussipeatust ning paigaldatakse rongi- ja bussiliikluse reaalaja infotahvel, et tõsta reisijate mugavust. Projekt loob parema ühendusvõimaluse kesklinna ja raudteepeatuse vahel, mis võimaldab integreerida erinevaid liikumisviise (sh bussitransport, kergliiklus, erivajadustega inimesed ja nende spetsiaalsed liiklusvahendid). Projekt panustab Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 jätkusuutliku transpordi eesmärgi täitmisse.
 
Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on Jõhvi raudteepeatuse kasutusmugavuse suurendamine ja selle tõhusam sidumine muud liiki transpordiga. Muud liiki transpordi all on silmas peetud nii bussiliiklust, aga ka kerg- ja maanteeliiklust. Projekti laiemaks eesmärgiks on ühistranspordi (sh raudteeliikluse) populariseerimine.
 
Tulemus:
Toetatavate tegevuste tulemuseks on Jõhvi raudteepeatuse ning teede ja teiste ühistranspordi peatuste vahelise parema ühenduse loomine, et inimestel kuluks reisimisel vähem aega ümberistumiseks ning oleks võimalik lihtsalt ja kiiresti liigelda erinevaid ühistranspordi liike kasutades, et jõuda kooli, töökohta, avalike teenusteni või teiste oluliste punktideni maakonnas. Samas isikutel, kes soovivad ühendada ühistranspordi kasutamise nt sõiduautoga liiklemisega, jõuavad mugavalt raudteepeatusest parklasse ja vastupidi. Selle tulemusena suureneb ühistranspordi kasutajate arv.
 
Projekti kasusaajateks on eelkõige piirkonna (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe linnade ja ümbruskonna valdade) elanikud ja ka kaugemalt piirkonda külastavad inimesed, sh turistid. Kasusaajateks on ka piirkonna asutused ja ettevõtted - paraneb tööjõu mobiilsus, sujuva transpordikorralduse puhul hõlbustub inimeste liikumine igakülgselt.
 
Toetuse summa: 290 891 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Ühtekuuluvusfond).
 
Projekti elluviimise aeg: juuli 2015 – juuni 2017
 
Projektijuht: Eimar Aidma