Sa oled siin

Projekt EU50114 Endise Jõhvi Piimatööstuse ettevõtluskompleksi ligipääsuvõimaluste parendamine

Projekti lühikirjeldus:
Projekti käigus rekonstrueeritakse Jõhvi linnas Linda tänav lõigul Tallinn-Narva maantee kuni Kruusa tänav. Projekti elluviimise tulemusena paraneb Linda tänava äärsetele ettevõtetele (endine Jõhvi Piimatööstuse tootmiskompleks) juurdepääsetavus ning avardub perspektiiv võtta kasutusse maa ettevõtluskompleksi ja Tallinn-Narva maantee vahel, mis otsenähtavuse tõttu maanteelt on ettevõtluse arendamiseks atraktiivne asupaik. Projekt võimaldab säilitada olemasolevaid ja luua uusi töökohti.
 
Projekti eesmärk:
Projekti elluviimise üldine eesmärk on soosida ettevõtluse arengut Jõhvi linna Linda tänava ettevõtluspiirkonnas. Projekti spetsiifilised eesmärgid on parendada nii olemasolevate ettevõtete toimekeskkonda kui kutsuda esile edasisi arenguid, võtmaks kasutusse seni tühermaana seisev ala Eesti riigimaantee nr 1 (E20) ääres.
 
Tulemus:
Projekti tulemusena on täielikult rekonstrueeritud tugevalt amortiseerunud seisundis olnud Jõhvi linna Linda tänav (ca 250 meetri ulatuses). Samuti ehitati tänavalõigu kõrvale kergliiklustee ja rajati mahasõit perspektiivsele ettevõtluse laiendamise alale tänavast lääne pool vastu Tallinn-Narva maanteed.
Projekt on kaasa aidanud piirkonna konkurentsivõime tugevnemisele. Projekti elluviimisega parendatatud infrastruktuurist otseselt ja koheselt kasusaajaid on minimaalselt 16 ettevõtet, mis omavad või rendivad Linda tänavalt oleva ligipääsuga krunte ja/või hooneid. Liites sellele juurde sidusettevõtted ja potentsiaalsed ettevõtluskrundid, mis tekivad naabruses olevale greenfield'ile, kasvab kasusaajate arv kuni ca 40 ettevõtteni.
 
Toetuse summa: 
140 762 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).
 
Projekti elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2016
 
Projektijuht: Eimar Aidma