Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi GIS spetsialisti töökoha täitmiseks

GIS spetsialisti ülesandeks on kaartide valmistamine, geoandmebaaside loomine ja haldamine, GISi abil ruumiliste analüüside ja planeeringute teostamine erinevate GISi arendustega.

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus, soovitavalt geoinformaatika eriala;
  • omama teadmisi ruumiandmebaasidest, ruumilisest planeerimisest, geoinformaatika ja erinevate topograafiliste ning temaatiliste kaartide koostamisest;
  • valdama eesti keelt kõnes ja kirjas, valdama inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
  • väga hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude, sh GIS ja CAD tarkvara käsitlemise oskust;
  • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes ja -tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • motivatsioonikiri tulevasest tööst GIS spetsialistina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Riho Nõmmik, e-posti aadress riho.nommik@johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles 28. augustiks 2015 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse GIS spetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3748 või 53020557.

Undefined