Sa oled siin

Info uude gümnaasiumisse sisseastujatele

Hea tulevane gümnasist!

Ootame Sind kooli sisseastumise dokumente esitama ja vestlusele alates 17. juunist Jõhvi Vallavalitsuses, Kooli 2. Lisaks dokumentide esitamisele täidad kohapeal ankeedi oma huvide, eelistuste, tugevuste ja nõrkuste kohta. Seejärel vestled kooli juhtkonnaga. Vestlusele on soovi korral oodatud osalema ka lapsevanemad.

Vestluse ja dokumentide esitamise aeg palun broneerida GoogleDrive keskkonnas järgmisel lingil: https://drive.google.com/file/d/0B5ElHVpKPqTPaloydGFYbjNubXc/view?usp=sharing

Kui ajad saavad täis, lisame vestluste aegu ka juulikuusse. Aja kinnipanemisel on vajadusel abiks meie juhiabi Rita Marits (e-mail: kool@johvi.edu.ee), kes on ka vallavalitsuses kohal tööpäeviti kl 9-16 (orienteerumisel aitab valvelaua töötaja).

NB! Jõhvi Vene Gümnaasiumi ja Jõhvi Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilaste liitumisel meie kooliga toimub dokumentide ületoomine koostöös  koolidega automaatselt ning kooli sisseastumiseks õpilastel täiendavaid toiminguid teha pole vaja.

Teine dokumentide vastuvõtmise voor toimub 1. - 19. augustini. Lõplik gümnaasiumisse sissesaanute nimekiri kinnitatakse ja gümnasiste teavitatakse hiljemalt 31. augustil. Kooli võib astuda ka õppeaasta sees vastavalt Jõhvi valla määrusele:
http://www.johvi.ee/sites/default/files/failid/uudised/7%20JvG%20õpilaste%20vastuvõtmise%20kord.pdf


Gümnaasiumisse astumiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus kooli vastuvõtmiseks
  • motivatsioonikiri vabas vormis "Miks ma tahan õppida gümnaasiumis? Miks just Jõhvi loodavas riigigümnaasiumis?"
  • põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht). NB! Välisriigi puhul  vastava haridustaseme omandamist tõendav dokument!
  • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud digiallkirjaga. NB! Kui avalduse esitab lapsevanem, siis ka lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud digiallkirjaga)
  • ametlikult kinnitatud väljavõte  tervisekaardist selle olemasolul

PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)