Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi arendusspetsialisti töökoha ajutiseks täitmiseks

Arendusspetsialisti töökoha eesmärgiks on Jõhvi valla arenguks vajalike arendusprojektide elluviimine, välissuhete loomine, hoidmine ja järjepidevuse tagamine sõprusomavalitsustega ning teiste välispartneritega.

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus;
  • kasuks tuleb eelnev projektitöö kogemus (teadmised projektijuhtimise põhimõtetest, etappidest, protsessidest ja meetoditest);
  • väga hea eesti, vene ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
  • oskama kasutada arvutit, sealhulgas töökohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • motivatsioonikiri tulevasest tööst arendusspetsialistina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Rein Luuse, e-posti aadress rein.luuse@johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles 15. maiks 2015 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse arendusspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 5083226.

Undefined