Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi planeerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ametikoha tüüp: spetsialist
Asukoht - riik: Eesti
Asukoht - maakond: Ida- Virumaa
Asukoht - linn / täpsem koht: Jõhvi, Kooli 2
Valdkond: avalik haldus
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga

Tööülesanded:
Planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamise korraldamine lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.

Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama ettekujutust planeerimisest, tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama planeerimisalal töökogemust;
 • olema kursis linnaplaneerimise üldiste põhimõtetega;
 • omama üldistusvõimet ja ruumilise ettekujutamise võimet, olema loominguline ja loogilise mõtlemisega ning tulemusele orienteeritud;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
 • omama head CAD tarkvara (MicroStation või AutoCad), elektrooniliste registrite ning andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • kaasaegseid töötingimusi;
 • arengu- ja koolitusvõimalusi;
 • sõbraliku ja toetavat meeskonda.

Palk: Kokkuleppel
Tööle asumise aeg: Kokkuleppel
Kontaktisiku nimi: Vello Juhkov
Kontaktisiku eposti aadress: vello.juhkov@johvi.ee

Tingimused ja lisainfo:
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst planeerimisspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada eesti keeles 26. märtsiks 2015 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse planeerimisspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3755 või 505 3555.

http://www.avalikteenistus.ee/?id=43036&tpl=1092&c_tpl=1075

 

Undefined