Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

Konkursi raames otsib Jõhvi Vallavalitsus direktorit Jõhvi Gümnaasiumile, mis seoses koolivõrgu ümberkorraldusega jätkab 2015 – 2016. õppeaastal põhikoolina. Konkursil valituks osutunud isikul on võimalik jätkata tulevase Jõhvi Põhikooli direktori ametikohal.

Direktori eeldatav tööle asumise aeg on nii pea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui alates 1. november 2014.

Kandideerijale esitatavad nõuded:

  • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 "Direktori, õppeala- juhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" §s 2 kehtestatud nõuetele;
  • oskama eesti keelt kõrgtasemel;
  • teadma eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtteid;
  • oskama vene keelt suhtlustasandil;
  • oskama kasutada arvutit.

Eelistuse annab inglise keele oskus suhtlustasandil.

Konkursil osalejal esitada:

  • sooviavaldus;
  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
  • tulevase haridusasutuse (Jõhvi Põhikool) uuenduslikkuse võimaluste selgitus (sh õppeprotsessi võimalikud uuenduslikud lahendused, tehniliste vahendite ja ruumikasutuse võimalused);
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. septembriks 2014 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi märgusõna „Gümnaasiumi direktor“ või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.