Sa oled siin

Tartu mnt 11b krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Tartu mnt 11b krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 2. septembril 2014 kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 25. augustist 2014 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-147). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu mnt 11b krundile ehitusõiguse määramine kuni 14 m kõrguse ärifunktsiooniga (kauplused, teenindus) hoone püstitamiseks ning liikluskorralduse lahendamiseks.
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi linnas Tartu mnt 11b ja Tartu maantee J6 krunte.
Planeeritava ala suurus on ca 8910 m².