Sa oled siin

Jõhvi linna, Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 16. juunil 2014 kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 11. juunist 2014 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-144). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal paiknevatele kruntidele ehitusõiguse määramine uute hoonete ehitamiseks ning planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga. Planeeritav ala hõlmab täielikult 30 ja osaliselt ühte kinnistut ning jätkuvalt riigiomandis olevat maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 16,2 ha.