Sa oled siin

Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu kehtestas 15.05.2014 otsusega nr 47 Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu (koostanud Constructive OÜ, töö nr T-253-2011). Detailplaneeringuga määrati planeeringuala kruntidele täiendav ehitusõigus olemasolevate ärihoonete laiendamiseks, muudeti elamumaa ärimaaks, muudeti kinnistute piire, määrati juurdepääsud ja liikluskorraldus, lahendati heakorrastus. Planeerinuguala hõlmab Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere tn 23/2 ja Jaama tn 23a kinnistuid ning lähedal asuvat tänava maa-ala, planeeritava ala suurus ca 0,9 ha. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Kooli 2, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida vastav planeering – DP-84).