Sa oled siin

Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 03.04.2014 – 17.04.2014 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli tn 2, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-84). Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Kooli 2, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse olemasolevate kruntide baasil maa-alale 3 krunti.
Krunt POS 1 moodustatakse Rakvere tn 21 krundi ja osaliselt Rakvere tn 19 ning Jaama tn 23a kruntide baasil. Planeeritud krundi pindala 3294 m², planeeritud sihtotstarve 100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (BT). Katastri sihtotstarve 100% ärimaa. Suurim lubatud hoonete arv krundil: 1 hoone + juurdeehitus. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 1778 m². Hoonete lubatud kõrgus kuni 11 m (abs. kõrgus 71,00). Krundi aadressi ettepanek: Rakvere tn 19/21.
Krunt POS 2 moodustatakse osaliselt Rakvere tn 19 ja Jaama tn 23a kruntide baasil. Planeeritud krundi pindala 1765 m², planeeritud sihtotstarve 100% pereelamu maa (EP). Katastri sihtotstarve 100% elamumaa. Suurim lubatud hoonete arv krundil: 1 hoone. Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala 185m². Hoone lubatud kõrgus kuni 11 m (abs. kõrgus 71,00). Krundi aadressi ettepanek: Jaama tn 23a.
Krunti POS 3 on olemasolev Rakvere tn 23/2 maaüksus, mille piire ei muudeta. Krundi pindala 733 m², planeeritud sihtotstarve 100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (BT). Suurim lubatud hoonete arv krundil: 1 hoone. Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala 130 m². Hoone lubatud kõrgus kuni 11 m (abs. kõrgus 71,00). Krundi aadressi ettepanek: Rakvere tn 23/2.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.