Sa oled siin

Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu kehtestas 20. veebruari 2014 otsusega nr 30 Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Kutse, Rahu ja Välja tänavate vahelises elamukvartalis ning hõlmab Kutse tn 5a krunti (katastritunnus 25301:002:0086), Kutse tn 3/1 krunti (25301:002:0033) ja nende lähiala. Planeeritava ala suurus ca 4800 m².
Detailplaneeringu jagatakse Kutse tn 5a krunt kaheks elamumaa krundiks ning määratakse ehitusõiguse ühepereelamute püstitamiseks. Kavandatav detailplaneering on algatatud üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. 18. juuli 2013 määrusega nr 127 kehtestatud uue Jõhvi valla üldplaneeringu lahendusega on aga kavandatav detailplaneering kooskõlas. Detailplaneeringu maa-ala paikneb üldplaneeringu kohaselt miljööväärtuslikul hoonestusalal.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida vastav planeering – DP-135).