Sa oled siin

Jõhvi linna, Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 6. märtsil 2014 kell 10.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veski tn 14 krundi jagamine kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeritav ala hõlmab Veski tn 14 krunti (katastritunnus 25301:005:0360) ja osaliselt Veski tänava maa-ala (Veski tänav T4, katastritunnus 25301:005:0187). Planeeritava ala suurus ca 2300 m². Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 27. veebruarist 2014 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-141).