Sa oled siin

Jõhvi linna, Tartu mnt 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Tartu mnt 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 06.03.2014 – 20.03.2014 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-137). Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette Tartu mnt 29 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone juurdeehituseks ja uue hoone püstitamiseks. Planeeritav ala hõlmab Tartu mnt 29 krunti (katastritunnus 25301:007:0068) ja läheduses asuvat Tartu maantee maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 4700 m².
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.