Sa oled siin

Jõhvi linna, Tartu mnt 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi linna, Tartu mnt 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 3. oktoobril 2013 kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 26. septembrist 2013 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-137).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu mnt 29 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone juurdeehituseks ja uue hoone püstitamiseks äritegevuse laiendamise eesmärgil. Planeeritav ala hõlmab Tartu mnt 29 krunti (25301:007:0068) ja läheduses asuvat Tartu maantee maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 4700 m². Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.