Sa oled siin

Jõhvi linna Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 15.08.2013 otsusega nr 260 kehtestati Jõhvi linna Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Välja tn 12 krunt kolmeks elamumaa krundiks ning määratakse ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks.
Planeeritav ala hõlmab Välja tn 12 krunti (katastritunnus 25301:002:0099) ja läheduses asuvat Välja tänava maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 3320 m². Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida vastav planeering – DP-139).