Sa oled siin

K, 2011-06-01 10:38

Hanke lühikirjeldus:
Hanke eesmärgiks on töövõtja leidmine Jõhvi valla liikluskorraldusvahendite korrashoiutööde teostamiseks 24 kuuks algusega orienteeruvalt juuni lõpust 2011. Liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd hõlmavad olemasolevate liiklusmärkide (1030 tk) hooldust, ajutiste liiklusmärkide paigaldust vastavalt vajadusele, uute liiklusmärkide ja künniste paigaldust, teekattemärgistuse uuendamist (4250 m2 aastas) ja fooriobjektide (3 tk) korrasoleku tagamist. Tööde mahud ja tingimused on täpsemalt toodud hankedokumentides.

Hankemenetluse liik:
Lihtmenetlus Riigihangete seaduse § 16 lg 1 alusel.

Hankemenetluse tingimused on toodud hankedokumentides. Hankedokumente on võimalik saada kirjalikul pöördumisel riigihanke vastutava isiku, Paul Leki poole e-posti aadressil paul.lek@johvi.ee.

Pakkumuse esitamise tähtaeg:
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 15.06.2011.a. kell 10:00.


Lisainfo ja täiendav materjal:
Paul Lek
korrakaitseametnik,
tel: 336 3754, 53491902
faks: 336 3751
e-post: paul.lek@johvi.ee

R, 2010-02-05 11:10

Jõhvi  Vallavalitsus registrikood 75033483 soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on Jõhvi linnas Jaama tänava rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine.

Hanke kuulutuse avaldamise kuupäev:
4.2.10
Hanke nimetus: Jõhvi linnas Jaama tänava rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine
Hanke lühiiseloomustus: Vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimisnõuetele Jaama tänava rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine. Rekonstrueeritava tänava pikkus ~1348 m.
Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid: Maksumus
Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev: 4.2.10
Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev: 12.2.10 kell 13.00
Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed: Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed,info, kuhu hankija peab hanke- dokumendid saatma (e-post, aadress, faks).
Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada ja kes väljastab hankedokumendid: Jüri Nael tel.: 51 64 096, e-post: jyri.nael@johvi.ee
Pakkumuste esitamise kuupäev: 15.02.2010 kuni kella 11.00-ni.

Lehed