Sa oled siin

R, 2017-04-21 09:55

Jõhvi Vallavalitsus avaldas riigihangete registris viitenumber 184654 all ideekonkursi "Jõhvi haridus-ja spordilinnaku avaliku ruumi ning promenaadi pikenduse arhitektuurivõistlus".

R, 2017-04-21 09:52

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja ja avaldas riigihangete registris viitenumbri 185847 all lihthanke "Auguremont ja teede ning tänavate pindamine". 

T, 2017-01-24 13:37

Jõhvi Vallavalitsus korraldas 24.01.2017 korraldusega nr 2141 veebihanke "Jõulukaunistuste mahavõtmine, hoiustamine ja paigaldamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 6.02.2017.

Lisad:

VV korraldus

VHD

VHD lisa 1 vormid

VHD lisa 2 hinnapakkumus

VHD lisa 3 hankelepingu projekt

VHD lisa 4 tehniline kirjeldus

 

T, 2017-01-17 15:55

Jõhvi Vallavalitsus korraldas 17. jaanuari 2017 korraldusega nr 2133 veebihanke "2017.a segapakendi vedu" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 25. jaanuaril kella 11.00ks.

 

Lisad:  

VH Segapalendi vedu korraldamine

VHD

VHD lisa 1 vormid

VHD lisa 2 hinnapakkumus

VHD lisa 3 hankelepingu projekt

VHD lisa 4 tehniline kirjeldus

N, 2016-12-01 11:12

Jõhvi Vallavalitsus korraldas lihthanke "Bussiveoteenuse osutamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 14. detsembril kella 11.00ks riigihangete registris.

N, 2016-12-01 11:10

Jõhvi Vallavalitsus korraldas lihthanke "Jõhvi kalmistul hauakaevamise ja matmisteenuse osutamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 13. detsembril kella 11.00ks Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi linnas.

N, 2016-12-01 11:06

Jõhvi Vallavalitsus korraldas lihthanke "2017.a kalmistujäätmete vedu" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 9. detsembriks kella 11.00ks riigihangete registris.

T, 2016-11-01 14:47

Jõhvi Vallavalitsus korraldas veebihanke "Jõhvi valla jõulukaunistuste ostmine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 9.novembril kella 11.00ks.

Hankedokumendid:

N, 2016-09-22 15:52

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas 13.09.2016 korraldusega nr 1888 välja riigihanke "Jõhvi valla videoseiresüsteemi teenuse ostmine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 10. oktoobriks 2016.

E, 2016-08-22 09:02

Pikendada veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli ujula riietusruumi remont" pakkumuste esitamise tähtaega kuni 24.08.2016 kella 11:00ni ja pikendada hankelepingu täitmise tähtaega kuni 12.09.2016ni.

Lehed