Sa oled siin

T, 2017-08-15 14:20

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Lasteaia Sipsik parkla ja sissesõidutee asfalteerimine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 22. augustil 2017 kella 11:00ks.

Lisad:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

6. VHD

K, 2017-06-28 10:41

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi tänavalõikude osaline remont" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. juulil 2017 kella 11:00ks.

Lisad:

1./sites/default/files/VHD_0.doc

2./sites/default/files/vormid.doc

3. /sites/default/files/vastavustingimused.doc

4./sites/default/files/kvalifitseerimistingimused.doc

5./sites/default/files/tehniline%20kirjeldus.doc

6. /sites/default/files/hankeleping.doc

7./sites/default/files/hinnapakkumus.doc

8./sites/default/files/korraldus.doc

T, 2017-06-13 13:22

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas riigihangete registris 12.06.2017 korraldusega nr 2425 välja lihthanke "HEV ruumide ehitus"  ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitada hankedokumentidele vastav pakkumus 21.06.2017 kella 11:00ks.

T, 2017-05-30 15:43

Jõhvi Vallavalitsus korraldas riigihanke "Tehnilise valve teenus, valveseadmete, automaatse tulekahjusignalisatsiooniseadmete ja turvavalgussüsteemide hooldus" ja avaldas hankedokumendid riigihangete registris (viitenumber 187343). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.06.2017.

T, 2017-05-30 15:36

Jõhvi Vallavalitsus korraldas 30.05.2017 korraldusega veebihanke "Jõhvi jalgpallistaadioni tribüünide aluse ehitustöö" ja ootab potentsiaalsetelt pakkujatelt hankedokumentidele vastava pakkumuse esitamist 7. juunil 2017 kella 11:00ks.

Hankedokumendid:

1. VH_Jalgpallistaadion_korraldamine_0.doc

2. Jalgpallistaadion_vormid.doc

3. Jalgpallistaadion_hinnapakkumus.doc

4. VHD hankelepingu_projekt.doc

5. Jalgpallistaadion_tehniline kirjeldus.doc

6. /sites/default/files/VHD_%20Jalgpallistaadion_0.doc

R, 2017-04-21 09:55

Jõhvi Vallavalitsus avaldas riigihangete registris viitenumber 184654 all ideekonkursi "Jõhvi haridus-ja spordilinnaku avaliku ruumi ning promenaadi pikenduse arhitektuurivõistlus".

R, 2017-04-21 09:52

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja ja avaldas riigihangete registris viitenumbri 185847 all lihthanke "Auguremont ja teede ning tänavate pindamine". 

T, 2017-01-24 13:37

Jõhvi Vallavalitsus korraldas 24.01.2017 korraldusega nr 2141 veebihanke "Jõulukaunistuste mahavõtmine, hoiustamine ja paigaldamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 6.02.2017.

Lisad:

VV korraldus

VHD

VHD lisa 1 vormid

VHD lisa 2 hinnapakkumus

VHD lisa 3 hankelepingu projekt

VHD lisa 4 tehniline kirjeldus

 

Lehed